VTVcab tại Chợ Mới

Truyền hình cáp Việt Nam tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Văn phòng đăng ký lắp truyền hình cáp & Internet VTVcab.

VTVcab tại Châu Thành

Truyền hình cáp Việt Nam tại thị trấn Châu Thành tỉnh An Giang. Văn phòng đăng ký lắp truyền hình cáp & Internet VTVcab.

VTVCab Bình Thuận

VTVCab Bình Thuận – Tổng đài đăng ký lắp truyền hình cáp & Internet VTVcab miễn phí tại tỉnh Bình Thuận.

VTVCab Quảng Nam

Từ 1/4/2020 VTVCab Quảng Nam hỗ trợ nâng cấp miễn phí lên gói truyền hình số Chất/Đỉnh cho khách hàng tại Quảng Nam.

VTVCab Đà Nẵng

Từ 1/4/2020 VTVcab Đà Nẵng hỗ trợ lắp đặt miễn phí truyền hình số HD gói Chất & Đỉnh cho khách hàng tại Đà Nẵng.

VTVCab Hà Tĩnh

VTVcab Hà Tĩnh khuyến mãi lắp đặt truyền hình số HD gói Chất & Gói đỉnh chỉ 130.000/tháng. Miễn phí đầu thu HD / Đầu thu 4K siêu nét.

VTVCab Nghệ An

Từ 1/4/2020 VTVcab Nghệ An hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên truyền hình số HD gói Chất/Đỉnh miễn phí