VTVcab ra mắt series “Hài Hại Não”

100 tập phim Hài Hại Não được phát sóng lần đầu tiên trên ứng dụng Onme, VTVcab ON, sau đó phim sẽ được phát trên các kênh truyền hình của VTVcab