nhân viên thu cước vtvcab

VTVCab Hà Nội – Tuyển dụng nhân sự

Nhân viên Kinh doanh, Telesale phát triển thị trường, chăm sóc và khai thác khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình Cáp, đầu thu HD, internet của VTVcab tại Hà Nội