VTVcab TPHCM – Tuyển dụng nhân sự quý 2 – 2020

VTVCab TPHCM tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh, Telesale phát triển thị trường, chăm sóc và khai thác khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình Cáp, đầu thu HD, Internet của VTVcab tại TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!