VTVCab Bạc Liêu

Đơn vị lắp đặt & Bảo hành dịch vụ của Truyền hình cáp Việt Nam tại Bạc Liêu (VTVcab Bạc Liêu)