VTVCab Trảng Bom

Văn phòng truyền hình cáp Việt Nam tại thị trấn Trảng Bom – Đồng Nai – Điện thoại: 0888001515

VTVCab Long Khánh

Văn phòng giao dịch truyền hình cáp Việt Nam tại thị xã Long Khánh (VTVCab Long Khánh)

VTVCab Biên Hòa

VTVCab Biên Hòa – Văn phòng truyền hình cáp Việt Nam tại Đồng Nai – Tổng đài lắp truyền hình cáp miễn phí.