VTVCab Hà Nôi

VTVCab Hà Nội – Tổng đài tư vấn & đăng ký lắp đặt truyền hình cáp, Internet miễn phí tại Hà Nội.

VTVCab Ninh Bình

Văn phòng truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) tại Ninh Bình

VTVCab Thái Bình

Văn phòng truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) tại Thái Bình

VTVCab Nam Định

Văn phòng truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) tại Nam Định

VTVCab Hà Nam

Văn phòng Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) tại Hà Nam

VTVCab Hưng Yên

Văn phòng truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) tại Hưng Yên

VTVCab Quảng Ninh

VTVCab Quảng Ninh triển khai gói dịch vụ truyền hình số HD của VTVcab chỉ từ 130.000/tháng xem hơn 150 kênh đặc sắc