VTVCab Đà Nẵng

Từ 1/4/2020 VTVcab Đà Nẵng hỗ trợ lắp đặt miễn phí truyền hình số HD gói Chất & Đỉnh cho khách hàng tại Đà Nẵng.

VTVCab Huế

VTVcab Huế từ 4/2020 hỗ trợ nâng cấp miễn phí gói kênh Truyền hình số hD chất và đỉnh cho khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!