VTVCab Kiên Giang

VTVCab Kiên Giang miễn phí nâng cấp gói truyền hình cáp cơ bản lên truyền hình số HD từ 4/2020.

Truyền hình số

Truyền hình số HD của VTVcab cung cấp gói 180 kênh , hơn 80 kênh chuẩn HD, Tổng đài đăng ký: 0888001515