VTVCab Miền Trung

Từ 1/4/2020 VTVCab triển khai nâng cấp miễn phí lên gói truyền hình số HD Chất & Đỉnh miễn phí cho khách hàng VTVCab Miền Trung.