VTVCab Kiên Giang

VTVCab Kiên Giang miễn phí nâng cấp gói truyền hình cáp cơ bản lên truyền hình số HD từ 4/2020.